Καλώς ήρθες ξένε στον τόπο μου.
Το παρόν ιστολόγιο δεν ανήκει στα "ιστολόγια ενημέρωσης" , οπότε δεν μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να θεωρηθεί Μ.Μ.Ε. , ενώ δεν έχει ως στόχο να επηρρεάσει την κοινή γνώμη.

Είναι τόπος έκφρασης προσωπικών ιδεών και πεποιθήσεων και δεν φιλοξενεί ειδήσεις , θέματα ή άρθρα που έρχονται σε αντίθεση με τις απόψεις μου (ή απλά με αφήνουν αδιάφορο).
Σε αντίθεση με άλλα ιστολόγια , οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι αυστηρά προσωπικές και τα γεγονότα παρουσιάζονται "φιλτραρισμένα" και μονόπλευρα , όπως τα αντιλαμβάνομαι εγώ , από τη δική μου οπτική γωνία , οπότε δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούνται "δεδομένα"...

15/5/11

δωρεά ή αρπαγή οργάνων;

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ!Τα ανθρωπόμορφα αποβράσματα που μολύνουν το χώρο της Βουλής των Ελλήνων , ετοιμάζουν νέο νόμο για τη μεταμόσχευση οργάνων όπου θα ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2010/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – πιόνια της συμμορίας που λυμαίνεται τον πλανήτη.- Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το νόμο όλοι οι ενήλικες είναι δωρητές οργάνων! Φυσικά η δωρεά οργάνων είναι μια φιλανθρωπική πράξη , η ανώτερη θα έλεγα , αλλά όταν αυτή επιβάλλεται δια νόμου , τότε το πράγμα πάει αλλού , αφού είναι σίγουρο πως δεν τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος για τους συνανθρώπους τους…
Το άρθρο 9 του νόμου αυτού , αφορά την αφαίρεση οργάνων από θανόντα δότη. Ας δούμε κάποιες παραγράφους:
2. Η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο
πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παράγραφο 3. Πρόκειται για την «εικαζόμενη συναίνεση». Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σκοπιμότητα της διάταξης αυτής.

3. Στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τηρείται αρχείο όπου καταχωρούνται οι δηλώσεις των πολιτών περί αντίθεσής τους στην αφαίρεση οργάνων τους μετά θάνατον. Κάθε ενήλικος πολίτης μπορεί να αποστέλλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σχετική δήλωσή του, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Για τη δήλωση δεν απαιτείται συγκεκριμένος τύπος, αρκεί να συνάγεται ρητά και αβίαστα η ακριβής βούληση του προσώπου. Η δήλωση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή. Η ανάκληση γίνεται με νεότερη δήλωση ανάκλησης, η οποία αποστέλλεται ομοίως στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Η αρχική δήλωση διαγράφεται από το αρχείο και θεωρείται ως μη γενόμενη.

4. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που εμπεριέχονται στο αρχείο της παραγράφου 3 υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Η πρόσβαση στο αρχείο αυτό επιτρέπεται μόνο στους αρμόδιους υπαλλήλους του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων.

5. Η αφαίρεση οργάνων από θανόντα δότη διενεργείται μετά την επέλευση του θανάτου, όπως αυτή καθορίζεται με βάση τα ευρέως αποδεκτά και σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης. Αρμόδιο για τον καθορισμό του κριτηρίου επέλευσης του θανάτου είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

6. Όταν ο θεράπων ιατρός διαγνώσει νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους και
εφόσον η λειτουργία ορισμένων οργάνων διατηρείται με τεχνητά μέσα, υποχρεούται να προβεί από κοινού με έναν αναισθησιολόγο και ένα νευρολόγο ή νευροχειρουργό στη σύνταξη πιστοποιητικού θανάτου. Στην πιστοποίηση του θανάτου δεν συμμετέχει ιατρός που ανήκει στη μεταμοσχευτική ομάδα. Στη συνέχεια, ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, προκειμένου να
ενημερωθεί εάν το ενήλικο, θανόν πρόσωπο έχει δηλώσει την άρνησή του να γίνει δωρητής οργάνων μετά θάνατον. Εάν ο θανών είναι ανήλικος ο θεράπων ιατρός υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά, χωρίς καθυστέρηση, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων και ταυτόχρονα μεριμνά, για την ανεύρεση των προσώπων που είναι αρμόδια να συναινέσουν στην αφαίρεση των οργάνων, για την ενημέρωσή τους και τη λήψη της συναίνεσής τους. Μόνο αν πρόκειται να γίνει μεταμόσχευση συνεχίζεται η τεχνητή υποστήριξη του θανόντος προσώπου.

7. Η αφαίρεση οργάνων από θανόντα δότη γίνεται με τον προσήκοντα σεβασμό στο σώμα του νεκρού. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την αποκατάσταση της εικόνας του.

Ας δούμε τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη:
- Όταν κάποιος πεθάνει , αυτόματα θεωρείται δωρητής οργάνων , οπότε του παίρνουν τα όργανα.
- Αν έχει φροντίσει να στείλει μια επιστολή στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ο οποίος φυσικά θα ελέγχεται από το κράτος , δηλαδή από τους πολιτικούς , δηλαδή από τους «δικούς» τους ανθρώπους , νομίζω δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο…) , θα παρουσιάσουν μια ακυρωτική επιστολή – αφού θα έχουν ήδη το δείγμα της υπογραφής του και αφού το γνήσιο της υπογραφής πιστοποιείται από κρατικές υπηρεσίες- , οπότε του παίρνουν τα όργανα.
- Σε περίπτωση που κάποιος συγγενής αντιδράσει , υποστηρίζοντας πως αν είχε αναιρέσει την απόφασή του σίγουρα θα τον είχε ενημερώσει , δεν βρίσκει καμία άκρη αφού όχι μόνο θα υπάρχει το ακυρωτικό χαρτί , αλλά πρόκειται και για απόρρητο στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι …αρμόδιοι (εδώ γελάμε) υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ( κάθε σχόλιο περιττεύει…) και οι …συντονιστές (εδώ ξαναγελάμε) μεταμοσχεύσεων , οπότε του παίρνουν τα όργανα.
- Αρμόδιο για τον καθορισμό του κριτηρίου επέλευσης του θανάτου είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (χρειάζεται να προσθέσω κάτι
- Αν κάποιος έχει ένα σοβαρό ατύχημα και χρειάζεται τεχνητή υποστήριξη για να παραμείνει στη ζωή , αυτή η …πολυτέλεια θα του παρέχεται μόνο αν είναι δωρητής οργάνων , οπότε αν έχει σπάσει ο διάολος το πόδι του και από καθαρή παράλειψη δεν είναι δωρητής , οι συγγενείς θα συναινέσουν για να μην του στερήσουν τη δυνατότητα να αναρρώσει έπειτα από κάποια περίοδο παραμονής σε κώμα (όπως συμβαίνει αρκετά συχνά). Όσο μένει σε κώμα και συντηρείται στη ζωή με τεχνητή υποστήριξη , θα θεωρηθεί νεκρός με συνοπτικές διαδικασίες , θα συνταχθεί υποχρεωτικά το πιστοποιητικό θανάτου και …του παίρνουν τα όργανα.
- Βέβαια είναι πολύ πιθανό (και πολύ πιο εύκολο) να αφαιρέσουν τα όργανα κάποιου νεκρού και να μην το καταλάβει κανείς , αφού θα λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την αποκατάσταση της εικόνας του σώματός του (η πλαστική χειρουργική κάνει θαύματα). Εξάλλου είναι βέβαιο πως κανείς από τους συγγενείς του θανόντος δεν θα κάνει …λαπαροσκόπηση για να διαπιστώσει αν είναι όλα στη θέση τους , οπότε του παίρνουν τα όργανα.

Ίσως βέβαια να μη χρειαστούν καν υπόγειες μέθοδοι , αφού με μια απλή τροποποίηση του νόμου στο μέλλον , μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα της άρνησης , ή να επεκταθεί ο νόμος και στους ανήλικους , με πολύ απλές , συνοπτικές διαδικασίες…

Είναι γνωστό πως η ζήτηση σε μοσχεύματα είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Όμως αν σκεφτούμε πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από διάφορες αιτίες , εύκολα καταλαβαίνουμε πως με την ισχύ του συγκεκριμένου νόμου , όχι απλά θα καλυφθούν σχεδόν άμεσα οι ανάγκες σε μοσχεύματα , αλλά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθεί και ένα μεγάλο πλεόνασμα ανθρώπινων οργάνων. Εύλογα λοιπόν γεννιέται η απορία:

Για ποιο λόγο «καίγονται» ξαφνικά να μαζέψουν
ανθρώπινα μοσχεύματα;

2 σχόλια:

  1. ΟΧΙ στην «εικαζόμενη» συναίνεση - Συλλογή υπογραφών στο διαδίκτυο με άμεσο αποδέκτη τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο.
    http://www.gopetition.com/petition/44428/sign.html

    http://freepeoplenow.wordpress.com

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...">